• Een nieuw aan te stellen vrijwilliger dient zich, net als ieder ander die de NBB vertegenwoordigt, te gedragen conform de normen en waarden vastgesteld door de NBB. Als Almere Pioneers vinden wij het belangrijk dat wij als Vereniging al onze leden hierop kunnen aanspreken. Deze normen en waarden maken deel uit van de omgangsvormen omschreven in het manifest ‘Samen voor Sportiviteit & Respect’

  In het manifest staat dat we onder sportiviteit & respect het volgende verstaan:

  • Samen tot de beste prestaties komen
  • Je eigen verantwoordelijkheid 'durven' nemen
  • Het spel spelen volgens de spel- en gedragsregels
  • Je inleven in anderen
  • Een veilige omgeving bieden
  • Waardering tonen aan alle betrokkenen
  • Het beste uit jezelf halen op een fatsoenlijke manier

  Daarom vinden wij als vereniging ook vanzelfsprekend om bepaalde afspraken met vrijwilligers vast te leggen. 

  Als vereniging vinden wij het tevens belangrijk om onze vrijwilligers de gedragsregels voor begeleiders in de sport te laten tekenen. De ondertekenende partij kan zo kennis nemen van de gedragsregels en dient zich hier aan te conformeren. 

  Alle Trainers en coaches bij Almere Pioneers worden daarnaast verplicht om de verklaring tuchtrecht te ondertekenen. Daarmee verplichten zij zich (mede) te onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de bond en zijn organen, waaronder de tuchtrechtspraak.

  Voor coaches en spelers is er een gedragscode specifiek voor deze doelgroepen beschikbaar. Voorafgaand aan ieder seizoen willen wij deze met ingang van het seizoen 2017/2018 laten ondertekenen en publiceren.

  Voor al onze vrijwilligers die met minderjarigen werken hebben wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Deze regel is van kracht met ingang van het seizoen 2017/2018. Dit is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel.

  Terug naar Vrijwilligers