• Nieuwsbrief - Contributie inning door NIKKI

  26 feb 2022
 • Als bestuur zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om de contributie-inning soepeler te laten verlopen. We hebben hiervoor een overeenkomst gesloten met Nikki. Zij zullen vanaf heden in ieder geval tot het eind van dit seizoen de nog resterende  contributietermijnen (3 keer) innen.

  Er vinden dus geen automatische incasso's meer plaats, maar in plaats daarvan ontvangt u een betaalverzoek via onze partner Nikki.

  In deze nieuwsbrief treft u meer uitgebreide informatie hierover aan. 

  Publicatiedatum: 26 februari 2022

  Download nieuwsbrief