• Opzeggen Lidmaatschap

  Wil je opzeggen omdat je overstapt naar een andere vereniging of omdat je basketball niet meer leuk vindt? Dat vinden wij heel jammer maar wij hopen dat je een leuke tijd bij onze vereniging hebt gehad. Opzegging van het lidmaatschap moet altijd gebeuren vóór 15 april van het lopende seizoen.

  Opzeggen kan op twee manieren:
  per e-mail : ledenadministratie@almerepioneers.nl
  schriftelijk : Almere Pioneers, Postbus 1219, 1300 BE, Almere

  Bij opzeggingen na 15 april en vóór 15 juli worden alleen de bondskosten van € 65,- in rekening gebracht.

  Het komt voor dat leden aan het begin of gedurende het seizoen opzeggen en dan verwachten (een deel van) de contributie terug te krijgen. Dat gaat helaas niet, omdat wij aan het begin van het seizoen een aantal verplichtingen zijn aangegaan welke gewoon doorlopen ongeacht of een lid opzegt:

  • Op basis van het ledenaantal op 15 april reserveren wij zaalruimte voor het nieuwe seizoen.
  • Op basis van het ledenaantal op 15 april gaan wij overeenkomsten met trainers aan voor het nieuwe seizoen.
  • Per speler dragen wij aan het begin van het seizoen kosten af aan de Nederlandse Basketbal Bond (NBB).

  Al deze kosten zijn verwerkt in de begroting voor het lopende seizoen Op basis hiervan stellen wij o.a. de contributie vast. Als wij de contributie (deels) gaan terugbetalen/kwijtschelden, klopt de begroting niet meer en zijn we genoodzaakt de contributie voor de overige leden te verhogen.