• Het doel van het hebben van een verenigingsbox is het volgende:

    • Verenigingen stimuleren een positief sportklimaat te creëren voor alle betrokkenen, waar iedereen in zijn of haar eigen rol plezier beleeft binnen de vereniging en de sport.
    • Een gezamenlijke aanpak binnen de vereniging stimuleren: op één lijn komen.
    • Bewustwording en actieve betrokkenheid stimuleren: iedereen doet mee in zijn/haar eigen rol (scheidsrechter, trainer/coach, spelers, ouders).

    Aanvullende informatie hoe wij hier mee omgaan bij Almere Pioneers kunt u terug vinden in bijgevoegde Verenigingsbox van Almere Pioneers die ter beschikking is gesteld vanuit de NBB.

    Terug naar Vrijwilligers