• Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

  Het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie, waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam. Het feit dat iemand zo’n verklaring kan overleggen betekent overigens niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest.

  Waarom is een VOG belangrijk

  Het is belangrijk dat iedereen veilig kan sporten. Om de kans op seksuele intimidatie (SI) te verminderen, kunnen verenigingsbestuurders verschillende maatregelen nemen. Eén van deze maatregelen is het vragen van een VOG aan personen die een functie binnen de vereniging uitoefenen. Door een VOG te vragen, wordt inzicht verschaft in het verleden van bijvoorbeeld een nieuwe trainer, leider of verzorger. Hoewel een VOG ongewenst gedrag nooit volledig kan uitsluiten, is het wel een goede manier om als vereniging te laten zien aandacht te schenken aan een veilig sportklimaat.

  VOG Almere Pioneers en vergoeding

  Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft eind 2011 besloten dat de VOG gratis wordt voor vrijwilligers die werken met minderjarigen. Vanaf 1 januari 2015 kunnen sportorganisaties, nadat zij zijn toegelaten tot de regeling, VOG’s gratis aanvragen. Dit kan via de website www.gratisvog.nl.

  Almere Pioneers maakt gebruik van de Regeling Gratis VOG en voldoet aan de voorwaarden die het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt. U kunt deze voorwaarden op de website van de Dienst Justitie, die de gratis verstrekking mogelijk maakt, in hun geheel terugvinden. Onderstaand de voorwaarden waar wij als organisatie aan voldoen:

  • Almere Pioneers staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • Onze organisatie bestaat voor minimaal 70 procent uit vrijwilligers en is een echte vrijwilligersorganisatie (uw organisatie heeft geen winstoogmerk);
  • Vrijwilligers binnen uw organisatie werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking;
  • Onze organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. 

  Terug naar Vrijwilligers