• Als Almere Pioneers vinden wij het belangrijk om te weten wat vrijwilliger en club van elkaar kunnen verwachten. De afspraken leggen wij dan ook vast in een vrijwilligersovereenkomst. Bijgevoegd ziet u de Basis Vrijwilligersovereenkomst zoals die binnen Almere Pioneers wordt nageleefd. 

    Een vrijwilliger kan in aanmerking komen voor een vergoeding voor de kosten die worden gemaakt of een kleine vergoeding krijgen voor zijn of haar werkzaamheden. Kijk op de website van de Belastingdienst om te kijken of iemand in aanmerking komt voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding.

    Terug naar Vrijwilligers